ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

Abbey DLD
Abbey DLD

Abbey DLD

London, England, UK

DLD College London là ngôi trường lâu đời nhất và là một trong những trường dự bị đại học và boarding danh tiếng nhất ở Anh được thành lập từ năm 1931. Trường có lợi thế đặc biệt về mặt địa lý khi nằm ở các thành phố lớn, đặc biệt campus London nằm ngay tại trung tâm của thủ đô UK. Kể từ khi thành lập, trường đã tạo dựng được uy tín mạnh mẽ trong học sinh, phụ huynh, trường học và trường đại học.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Abbey DLD
Tên chương trình học bổng ALPHA SCHOLARS PROGRAMME
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 50% tuition fee

Số lượng 10

Quốc tế và nội địa

Chuyên ngành

Alevel nhánh khoa học:

At least two science A Levels:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Psychology

And:

 • Mathematics
 • Further Mathematics (optional)

Supplementary course:

 • EPQ

A-level nhánh Economics & politics

A Levels

 • Economics
 • Government & Politics
 • Mathematics
 • Further Mathematics (optional)

Supplementary courses

 • EPQ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Departmental Bursaries - Materials

Giá trị: £1000

Cử nhân

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Trung học

GPA 7.5

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Học bổng tự động kỳ 9/2022

Giá trị: £5,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Postgraduate Global Scholarship

Giá trị: £2,000 - £6,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Massachusetts Boston, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston, USA

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $15,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Orono High School, USA Cấp học Điều kiện Orono High School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường