BU Music Scholarships

BU Music Scholarships

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng BU Music Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Số lượng 15

Hạn nộp 30/11/2019

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, có khả năng diễn tả được tài năng âm nhạc, thanh nhạc và đã có kinh nghiệm

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Scholarships for new international students

Giá trị: £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Lincoln Cấp học Điều kiện University of Lincoln

Centre of Excellence Scholarship

Giá trị: 2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Học bổng khác trên thế giới

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Student Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Sault College, Canada Cấp học Điều kiện Sault College, Canada

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Glenlyon Norfolk School, Canada Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School, Canada

Học bổng Cộng đồng GNS

Giá trị: Lên đến 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh N/A

Video 90 giây thể hiện bản thân và hai thư giới thiệu (một dựa trên học thuật và một dựa trên hoạt động).

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

Griffith Remarkable Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học