Business First Scholarships

Business First Scholarships

The University of Law
Trường cấp học bổng The University of Law
Tên chương trình học bổng Business First Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £5,000

Số lượng 4

Hạn nộp 16/4/2023

Điều kiện chi tiết

Dành cho SV học sau đại học khóa business, không áp dụng cho các khóa học nghề. SV cần có offer của trường, đạt điểm cao trong bài online assessment, tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Học bổng khác của trường

The University of Law Cấp học Điều kiện The University of Law

Lord Blunkett Widening Access Award

Giá trị: £1,000

Chứng chỉ sau đại học

Law First Scholarships

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Care Leavers & Young Carers

Giá trị: Up to £1,500 per year

Cử nhân

những người nộp đơn trước đây được chăm sóc, những người có trách nhiệm chăm sóc hoặc trở nên xa cách với gia đình hoặc người giám hộ trong những năm cuối tuổi thiếu niên

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Undergaduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

Vietnam Global Leaders Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Công dân Việt Nam, thường cư trú tại Việt Nam và chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào tại Úc. Những người học tiếng Anh ở Úc vẫn đủ điều kiện để nộp đơn.

Liveris Academy Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

Hoàn thành lớp 12

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ