Early Payment

Early Payment

Brunel University London
Brunel University London

Brunel University London

Uxbridge, England, UK

Hơn 80% các khóa học tại trường đại học Brunel University, London cung cấp chương trình thực tập/ học việc, và tuyệt vời hơn khi đến 95% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm tại Anh trong vòng 6 tháng. Đó chính là lý do khiến các bạn sinh viên quốc tế chọn Brunel University, London để học tập, tiếp tục con đường "thành công" trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Brunel University London
Tên chương trình học bổng Early Payment
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 2%

Học bổng khác của trường

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Postgraduate Academic Excellence Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Chứng chỉ sau đại học

Brunel Medical School International Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Cử nhân

MBA Scholarship

Giá trị:  £6,500

Thạc sĩ

SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

International Excellence Scholarship 2019/20

Giá trị: £6,000

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Birkbeck, University of London Cấp học Điều kiện Birkbeck, University of London

Birkbeck International Excellence Scholarships

Giá trị: 1000 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

University College London Cấp học Điều kiện University College London

Great Scholarship

Giá trị: 10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Super Early Bird Discount (EBD)

Giá trị: £2,000

Thạc sĩ

Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2024

University of Essex Cấp học Điều kiện University of Essex

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

J. Addison School, Canada Cấp học Điều kiện J. Addison School, Canada

Học bổng Vietnamese Student Bursary

Giá trị: 4,000 CAD

Trung học

GPA Trên 6.0

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 5.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Charles Sturt Regional Scholarships

Giá trị: 9% – 16% mỗi học kì

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học