Spring Family Scholarship

Spring Family Scholarship

Pickering College
Pickering College

Pickering College

Pickering, Ontario, Canada

Pickering College mang sứ mệnh trở thành một nhà lãnh đạo trong giáo dục, truyền cảm hứng cho lớp trẻ để họ có thể giác ngộ được sự phát triển khả năng bản thân và học tập suốt đời.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pickering College
Tên chương trình học bổng Spring Family Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $7,500 - $25,000

Chuyên ngành

Lớp 9, 10 hoặc 11

Điều kiện khác Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Điều kiện chi tiết

Học sinh phải thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc như được chỉ định bởi dịch vụ cộng đồng hoặc các hoạt động ngoại khóa của họ. Học sinh xứng đáng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho cuộc sống học đường, trở thành người lãnh đạo trong trường và thể hiện các giá trị của trường

Học bổng khác của trường

Pickering College Cấp học Điều kiện Pickering College

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Giá trị: Lên đến CAD 100,000

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Trung học

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Glenlyon Norfolk School Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School

Học bổng Cộng đồng GNS

Giá trị: Lên đến 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh N/A

Video 90 giây thể hiện bản thân và hai thư giới thiệu (một dựa trên học thuật và một dựa trên hoạt động).

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Học bổng khác trên thế giới

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Sheffield Hallam University, UK Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University, UK

Transform Together Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Nộp đơn xin học bổng

La Trobe College Australia, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia, Australia

La Trobe College - Vietnam Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Curtin International Scholarships

Giá trị: 25% of first year tuition

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: €5,000

Thạc sĩ