Học bổng dành cho sinh viên bậc cử nhân

Bachelor Scholarship

Humber College
Humber College

Humber College

Toronto, Ontario, Canada

Humber College là một trong những trường Cao đẳng lớn trong hệ thống các trường công lập của Canada và là một trong 12 trường Cao Đẳng tiên phong tại Bắc Mỹ. Trường được đánh giá cao tại Canada, năm 2003, Humber được chính quyền thành phố Toronto chỉ định là một trong 3 “Học viện kỹ thuật và đào tạo cao cấp"

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Humber College
Tên chương trình học bổng Bachelor Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 1.500-4.000 CAD

GPA càng cao thì giá trị học bổng càng lớn. Được Renew khi duy trì GPA cao

Số lượng Không công bố

Hạn nộp Apply sớm
Điều kiện tóm tắt
GPA 75%
Điều kiện khác Apply sớm

Học bổng khác của trường

Humber College Cấp học Điều kiện Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Pickering College Cấp học Điều kiện Pickering College

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

Winter 2025 Entrance Scholarship Term

Giá trị: 10,000 CAD

GPA 8.5 - Tiếng Anh 6.0

Chỉ được cấp 1 lần

Mount Royal University Cấp học Điều kiện Mount Royal University

Entrance Scholarship

Giá trị: $500 - $3,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA > 9.0

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Entrance Scholarship

Giá trị: 4000 CAD

Trung học

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

Giá trị: $8.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Washington State University, USA Cấp học Điều kiện Washington State University, USA

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân