University international leadership scholarship

University international leadership scholarship

University of Glasgow
University of Glasgow

University of Glasgow

Glasgow, Scotland, UK

Đại học University of Glasgow là trường đại học nói tiếng Anh lâu đời thứ 4 ở Vương quốc Anh (sau Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Đại học St Andrew). Nếu bạn quyết định du học Anh và lựa chọn đây là điểm đến của mình thì bạn có thể lựa chọn nhiều chương trình giảng dạy từ bậc dự bị đại học cho tới tiến sỹ, với hàng trăm chuyên ngành khác nhau như: Tài chính, Luật, Kinh tế, Kinh doanh, Y tế, …

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Glasgow
Tên chương trình học bổng University international leadership scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng £10,000

Số lượng 19

Điều kiện chi tiết

GPA xuất sắc tương đương với UK 1st Class Honours
Có offer ( intake tháng 9 ) 

Học bổng khác của trường

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

School of Computing Science: International Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

ASBS Global Challenges Scholaship

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Adam Smith Discount

Giá trị: 20%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Undergraduate Scholarship (IUS)

Giá trị: 7000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Herts 20% Alumni Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Centennial College, Canada Cấp học Điều kiện Centennial College, Canada

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: € 5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ

CV, Personal Statement

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Finland Scholarship

Giá trị: 100% + 5,000 EUR

GPA 3.0

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

Giá trị: $5,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học