Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $20,000 - $40,000

Số tiền được trả mỗi năm $5,000 - $10,000, một nửa được trả cho mỗi học kỳ mùa thu/mùa xuân.

Hạn nộp Gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 2

Điều kiện chi tiết

  • Học bổng dưới đây dành cho non-resident, sinh viên năm nhất lần đầu được nhận vào một chương trình tìm kiếm bằng cấp trong khuôn viên chính của CSU ở Fort Collins.

  • SAT(reading and math only), có thể kết hợp điểm SAT và ACT.

  • Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh trước ngày ưu tiên của ngày 1 tháng 2, nộp điểm kiểm tra và bảng điểm mới cho đến ngày 1 tháng 5 để củng cố điều kiện nhận học bổng.

Thông tin chi tiết

  • Là Scholarships for Entering Non-Resident Freshmen - Scholarships Awarded Based on the the Application for Admission.
  • Sinh viên có thể nhận học bổng trong 8 kỳ hoặc đến khi hoàn thành bằng cấp (tùy theo điều kiện nào đến trước)
  • Tất cả các giải thưởng yêu cầu ghi danh vào các khoản tín dụng trong trường.
  • Trừ khi có ghi chú khác, học bổng không được trao cho sinh viên bắt đầu vào học kỳ hè; không áp dụng với sinh viên trong các chương trình CSU Online và sinh viên đã học cao đẳng hoặc đại học khác sau khi tốt nghiệp trung học.

  • Thông báo về giải thưởng học bổng bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 5. Học sinh đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và được chọn cho giải thưởng, sẽ được thông báo qua mail. Giải thưởng cũng sẽ được đăng lên RAMweb trong Financial Aid Awards.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Presidential Scholarships

Giá trị: $24,000/năm

Cử nhân

GPA >3.3

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

International Year One Scholarship

Giá trị: $4,000 - $10,000 average

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Academic Excellence Studentships

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Murdoch University, Australia Cấp học Điều kiện Murdoch University, Australia

Scientific Excellence Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA 3.5/4 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

ASEAN Partner Scholarship

Giá trị: lên đến 15.000 AUD mỗi năm

Cử nhân