Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $20,000 - $40,000

Số tiền được trả mỗi năm $5,000 - $10,000, một nửa được trả cho mỗi học kỳ mùa thu/mùa xuân.

Hạn nộp Gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 2

Điều kiện chi tiết

  • Học bổng dưới đây dành cho non-resident, sinh viên năm nhất lần đầu được nhận vào một chương trình tìm kiếm bằng cấp trong khuôn viên chính của CSU ở Fort Collins.

  • SAT(reading and math only), có thể kết hợp điểm SAT và ACT.

  • Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh trước ngày ưu tiên của ngày 1 tháng 2, nộp điểm kiểm tra và bảng điểm mới cho đến ngày 1 tháng 5 để củng cố điều kiện nhận học bổng.

Thông tin chi tiết

  • Là Scholarships for Entering Non-Resident Freshmen - Scholarships Awarded Based on the the Application for Admission.
  • Sinh viên có thể nhận học bổng trong 8 kỳ hoặc đến khi hoàn thành bằng cấp (tùy theo điều kiện nào đến trước)
  • Tất cả các giải thưởng yêu cầu ghi danh vào các khoản tín dụng trong trường.
  • Trừ khi có ghi chú khác, học bổng không được trao cho sinh viên bắt đầu vào học kỳ hè; không áp dụng với sinh viên trong các chương trình CSU Online và sinh viên đã học cao đẳng hoặc đại học khác sau khi tốt nghiệp trung học.

  • Thông báo về giải thưởng học bổng bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 5. Học sinh đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và được chọn cho giải thưởng, sẽ được thông báo qua mail. Giải thưởng cũng sẽ được đăng lên RAMweb trong Financial Aid Awards.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $3,000 -$8,000

Đại học quốc tế năm 1

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Welcome - Regional Scholarship

Giá trị: $ 500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 2.75/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

Sheffield Hallam University, UK Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University, UK

Transform Together Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Nộp đơn xin học bổng

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

International Scholarships

Giá trị: Lên đến £4,000 mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình đại học full-time kỳ tháng 1/2020

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

The Western Union Foundation Global Scholarship Program

Giá trị: USD $2,500

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học Full-time

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ