Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $20,000 - $40,000

Số tiền được trả mỗi năm $5,000 - $10,000, một nửa được trả cho mỗi học kỳ mùa thu/mùa xuân.

Hạn nộp Gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 2

Điều kiện chi tiết

  • Học bổng dưới đây dành cho non-resident, sinh viên năm nhất lần đầu được nhận vào một chương trình tìm kiếm bằng cấp trong khuôn viên chính của CSU ở Fort Collins.

  • SAT(reading and math only), có thể kết hợp điểm SAT và ACT.

  • Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh trước ngày ưu tiên của ngày 1 tháng 2, nộp điểm kiểm tra và bảng điểm mới cho đến ngày 1 tháng 5 để củng cố điều kiện nhận học bổng.

Thông tin chi tiết

  • Là Scholarships for Entering Non-Resident Freshmen - Scholarships Awarded Based on the the Application for Admission.
  • Sinh viên có thể nhận học bổng trong 8 kỳ hoặc đến khi hoàn thành bằng cấp (tùy theo điều kiện nào đến trước)
  • Tất cả các giải thưởng yêu cầu ghi danh vào các khoản tín dụng trong trường.
  • Trừ khi có ghi chú khác, học bổng không được trao cho sinh viên bắt đầu vào học kỳ hè; không áp dụng với sinh viên trong các chương trình CSU Online và sinh viên đã học cao đẳng hoặc đại học khác sau khi tốt nghiệp trung học.

  • Thông báo về giải thưởng học bổng bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 5. Học sinh đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và được chọn cho giải thưởng, sẽ được thông báo qua mail. Giải thưởng cũng sẽ được đăng lên RAMweb trong Financial Aid Awards.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Honors Scholarship

Giá trị: $4,000

Cử nhân

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

President’s International Excellence Award

Giá trị: $3,001 - $4,000

Cử nhân

GPA 3.5/4.0

Whittier Christian School Cấp học Điều kiện Whittier Christian School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Information Technology Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Huddersfield, UK Cấp học Điều kiện University of Huddersfield, UK

Merit-based scholarships

Giá trị: £2000 up to £4000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

Scholarship for English programs

Giá trị: Giảm $225 cho khóa học

Dự bị đại học