International Cost of Living Vietnam Scholarships

International Cost of Living Vietnam Scholarships

RMIT University
RMIT University

RMIT University

Melbourne, Victoria, Australia

Đại học RMIT hay Viện Đại học RMIT - The Royal Melbourne Institute of Technology hay Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne là đại học lâu đời thứ ba tại bang Victoria và là đại học công lập lâu đời thứ 8 tại Úc. Trụ sở chính của RMIT nằm tại Melbourne và là một phần gắn liền với khu vực phía Bắc của trung tâm thành phố. Hiện nay, RMIT là nhà cung cấp giáo dục đại học lớn nhất tại Úc với hơn 82.000 sinh viên (2017), trong đó 38% là sinh viên quốc tế 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng RMIT University
Tên chương trình học bổng International Cost of Living Vietnam Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Dự bị đại học , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $1.000

Thanh toán 1 lần Hình thức: chuyển khoản 1 lần vào tài khoản ngân hàng Úc

Hạn nộp 2020 intake
Điều kiện tóm tắt
GPA 6.5
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Là công dân Việt Nam 

- Nộp đơn từ Việt Nam

- Nộp đơn xin học bổng

Học bổng khác của trường

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

COBL Academic Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 9.0/10

Academic Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.5/10

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of New England Cấp học Điều kiện University of New England

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

Giá trị: 27.596 AUD per annum

Chứng chỉ sau đại học

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5

University of Sydney Cấp học Điều kiện University of Sydney

Progression Scholarship

Giá trị: 5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Sydney Institute Cấp học Điều kiện Western Sydney Institute

Western International Merit Scholarship

Giá trị: $5000

Cao đẳng

Tiếng Anh Ielts 6.0, không band nào dưới 5.5

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Macquarie University - MQ Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

The University of Manchester, UK Cấp học Điều kiện The University of Manchester, UK

Học bổng chuyển tiếp cho học sinh khóa International Foundation 2024-2025

Giá trị: 3,000 - 5,000

Dự bị đại học , Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0

Suffolk University, UK Cấp học Điều kiện Suffolk University, UK

MBA Scholarships

Giá trị: 4000 GBP

Thạc sĩ

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

University of Reading, UK Cấp học Điều kiện University of Reading, UK

VICE CHANCELLOR GLOBAL SCHOLARSHIP AWARD 2023/24

Giá trị: £4,000

Cử nhân