Dean's Undergraduate Scholarship

Dean's Undergraduate Scholarship

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng Dean's Undergraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 6,000

Chuyên ngành

Áp dụng tất cả ngành

Điều kiện tóm tắt
GPA > 7.0
Tiếng anh 6.5 with no skill below 6.0

Điều kiện chi tiết

Upper Secondary School Diploma 6.5 - 7.0 + Foundation

Điền application form + video giới thiệu

Interview

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Full-time MBA scholarships

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship

Giá trị: 500 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

St Mary’s University, Twickenham Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham

The Stage Acting scholarships

Giá trị: Full tuition fees/3 năm học

Cử nhân

UEA Newton Cấp học Điều kiện UEA Newton

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Honors

Giá trị: €7.500

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Langara College, Canada Cấp học Điều kiện Langara College, Canada

International Regional Entrance Scholarship $7.500 CAD

Giá trị: 7,500 CAD

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 7.0 các kỹ năng từ 6.5

The Newman School, USA Cấp học Điều kiện The Newman School, USA

International Scholarship

Giá trị: $18,000

Trung học