Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

Laurentian University
Trường cấp học bổng Laurentian University
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $10,000/năm

Điều kiện tóm tắt
GPA 80 -89.99

Thông tin chi tiết

Được renew mỗi năm nếu giữ vững kết quả – Up to $40,000/khóa

Học bổng khác của trường

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $15,000/năm

Cử nhân

GPA 90+

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Trung học

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

New Student Scholarships

Giá trị: 2,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Học bổng khác trên thế giới

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

St Andrews School, USA Cấp học Điều kiện St Andrews School, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Monterey Bay Academy, USA Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy, USA

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học