Học bổng tự động kỳ 9/2022

Học bổng tự động kỳ 9/2022

The University of Hull
The University of Hull

The University of Hull

Hull, England, UK

Trường đại học University of Hull là trường đại học công lập của Vương Quốc Anh được thành lập từ năm 1928 nhưng chính thức trở thành trường Đại học vào năm 1954. Trường được xây dựng tại Hull, phía đông Yorshire với hai campus chính là Hull và Scarborough. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Hull
Tên chương trình học bổng Học bổng tự động kỳ 9/2022
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân
Giá trị học bổng £5,000

Hạn nộp 31/5/2022

Học bổng khác của trường

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Học bổng UG

Giá trị: Các ngành liên quan Art, Edu, Humanity lên đến 50%

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Post Graduate

Giá trị: Học bổng 10,000 cho thạc sĩ

Thạc sĩ

University of Hull Women in STEM

Giá trị: 50%

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

Sports scholarships for undergraduates

Giá trị: £2,000 per year of study

Cử nhân

đáp ứng các tiêu chí về trình độ chuyên môn thể thao và đáp ứng hoặc vượt quá điều kiện học tập của họ

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 8.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

GPA 85-89.99

Marine Military Academy, USA Cấp học Điều kiện Marine Military Academy, USA

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn