South East Asia Scholarships

South East Asia Scholarships

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng South East Asia Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £1,000 - £5,000

Điều kiện chi tiết

International Foundation Year - £1,500

Undergraduate Courses - £1,000

Postgraduate Courses - £5,000

Research Courses - £1,500

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Concord College Cấp học Điều kiện Concord College

Học bổng Trung học Concord College

Giá trị: 5 - 20% học phí

Trung học

Royal Holloway University Cấp học Điều kiện Royal Holloway University

Physics scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (Undergraduate / PGDE)

Giá trị: 1000

Cử nhân

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

Staffordshire University Cấp học Điều kiện Staffordshire University

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Laurentian University, Canada Cấp học Điều kiện Laurentian University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $15,000/năm

Cử nhân

GPA 90+

CATS Academy Boston, USA Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston, USA

Merit Scholarship

Giá trị: 20 - 50% học phí

Trung học

Marine Military Academy, USA Cấp học Điều kiện Marine Military Academy, USA

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Giá trị: 500- 800 CAD

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: $10.000/ per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học