Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: GBP 28,000

Cử nhân

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

Dự bị đại học

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Cử nhân

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Undergraduate Scholarship (IUS)

Giá trị: 7000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Cử nhân

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Brighton Cấp học Điều kiện University of Brighton

International Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Liverpool John Moores University Cấp học Điều kiện Liverpool John Moores University

International Achievement Scholarship

Giá trị: 3000 GBP

Cử nhân

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

Full-time on Campus Undergraduate

Giá trị: GBP 3,000

Cử nhân

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Cử nhân

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

UG Academic Achievement Scholarships

Giá trị: up to £1,000

Cử nhân

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £ 4,875

Cử nhân

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Dr Neil MacLeod Engineering Pathway Scholarship

Giá trị: 100%

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000