GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

University of Canberra
University of Canberra

University of Canberra

Canberra, ACT, Australia

Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Đại học Canberra luôn chú trọng đến giảng dạy chuyên nghiệp và chất lượng cao, bằng cấp của trường được công nhận trên toàn thế giới. Trong 3 năm liên tiếp, Đại học Canberra được bình chọn 5 sao cho tiêu chí sinh viên có việc làm và thu nhập cao sau tốt nghiệp (Theo The good universities guides). Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại trường đang nắm giữ chức vị cao trong các công ty, tập đoàn và chính phủ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Canberra
Tên chương trình học bổng GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 10% học phí

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA 7.0
Tiếng anh

Học bổng khác của trường

University of Canberra

UC/GBCA SCHOLARSHIP

15% học phí

Chi tiết

University of Canberra

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP

25% học phí

GPA 70% - Tiếng anh 6.5 trở lên

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt Regional Scholarships

9% – 16% mỗi học kì

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Chi tiết

The University of New South Wales - UNSW

UNSW International Scholarships Application

$5,000

Chi tiết

University of Western Australia

UWA Undergraduate Scholarships (Vietnam)

AUD $3,000 AUD $7,000

GPA 8.5 trở lên

Chi tiết

University of Western Australia

UWA International Achievement Scholarship Vietnam

Up to AUD$30,000

Chi tiết

The University of Newcastle Australia

FEBE International Undergraduate Scholarship

$20,000

The scholarship provides a payment of AUD$5,000 per annum, payable as a tuition fee waiver of $AUD2500 each semester, for the duration of an undergraduate program and provided ongoing scholarship conditions are met.

GPA 8.5 trở lên

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết