Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục của Canada rất đa dạng và được quốc tế công nhận về chất lượng giáo dục cao. Canada là một trong các quốc gia dẫn đầu của G8 về tỷ lệ đầu tư cho giáo dục trên đầu người. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ  của Canada có hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục riêng  để đảm bảo giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Tuy nhiên các luật lệ, chính sách và quy trình chặt chẽ do chính phủ Canada ban hành, quản lý toàn bộ các cơ sở giáo dục. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ cho học sinh học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc bằng cả hai thứ tiếng.  Hầu hết các trường cũng bắt đầu năm học vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6.

Bậc học Canada (tuổi)
Trung học cơ sở 11-14
Trung học phổ thông 14-17
Cao đẳng/Đại học >=18

 

Học phí học tại Canada

 

Tổng chi phí học tập và sinh hoạt trung bình cả năm tại Canada (2014-2015)
Đơn vị: USD
K12 (Công lập) Ngoại ngữ Cao đẳng Đại học
Học phí và lệ phí sinh viên  5.000 -14.000 14.000** 5.500 -15.000 7.000-29.000***
Chi phí sinh hoạt (bao gồm ăn, ở, đi lại) 5.500-9.000

(Homestay)

7.000-13.000 7.000-13.000 7.000-13.000
Bảo hiểm Y tế 400-800 1.000-3.000 500-2.500 500-2.000
Sách 100-200 100-500 800-1.500 1.000-2.000
Tổng 11.000-24.000 22.100-30.500 13.800-32.000 15.500-46.000
Chú ý: Mức phí trung bình hàng năm ở các tỉnh và các vùng khác nhau sẽ khác nhau
** Mức phí này dựa trên mức phí trung bình $320/1 tuần và khóa học ngoại ngữ bao gồm 44 tuần một năm và đây là thời gian nhiều nhất mà một học sinh học.*** Mức phí này không kể đến những chương trình  đặc biệt ví dụ như chương trình học MBA thực hành. Chương trình này học phí sẽ khác so với những chương trình học thường khác

 

Cơ hội việc làm cho sinh viên

Canada có nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế làm việc trong thời gian học ở trong và ngoài trường học hoặc thông qua chương trình vừa học vừa làm (Co-op). Ngoài ra, chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp cung cấp cơ hội công việc cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo của Canada.

 

 


Related Post