Orange Knowledge Programme (OKP)

Orange Knowledge Programme (OKP)

The Hague University of Applied Sciences
The Hague University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences

The Hague (Den Haag), South Holland, Netherlands

THUAS là nơi hội tụ của gần 26.000 sinh viên và 1.700 giảng viên cũng như nhân viên. Đại học Hague cung cấp 8 chương trình toàn thời gian bậc Cử nhân và 4 chương trình Thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp. Trường khuyến khích sinh viên kết nối với nhau để tạo nên những giá trị vượt trội khám phá sự sáng tạo bản thân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The Hague University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Orange Knowledge Programme (OKP)
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 95% học phí và chi phí đi lại, bảo hiểm, visa

Chuyên ngành
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: €18.905
  • Thạc sĩ Quản lý và kiểm soát tài chính, MSc: €17.028
  • Thạc sĩ Quản trị truyền trông quốc tế, MA: €17.028
Hạn nộp 31 March 2020
Điều kiện khác Motivation letter

Điều kiện chi tiết

  • Không làm việc tại các tổ chức có phương tiện phát triển nhân viên riêng
  • Có hộ chiếu chính thức và hợp lệ
  • Có Employers Statement theo quy định của Nuffic
  • Không nhận nhiều hơn một học bổng cho các khóa học cùng một lúc
  • Được chấp nhận vào học chương trình Thạc sĩ của trường

Học bổng khác của trường

The Hague University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện The Hague University of Applied Sciences

Susana Menendez Bright Future Scholarships (BFS)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0, CAE & CPE, TOEIC từ 670 (nghe, đọc) và 290 (nói, viết), TOEFL từ 550 (trên giấy) hoặc 80 (Internet)

Bài luận (bằng tiếng Anh, 900 - 1100 từ) giải thích cách bạn có thể trở thành một nhà đổi mới có sức ảnh hưởng và những gì bạn muốn đóng góp để tạo ra một thế giới tốt hơn

World Citizen Talent Scholarship

Giá trị: €5.000

Thạc sĩ

Bài luận bằng tiếng Anh (950 - 1100 từ) giải thích lý do và cách bạn đóng góp cho trường và chương trình học mình chọn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

The Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 18020

Thạc sĩ

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

HAN University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences

HAN Holland

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Wittenborg University Funds

Giá trị: 500 - 3000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5

2 Recommendation letters

Học bổng khác trên thế giới

, USA Cấp học Điều kiện , USA

Học bổng Pathway Progression

Giá trị: $3,000

Dự bị đại học

GPA 3.0

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân